top of page

De assessment dienstverlening bestaat uit een professional assessment en  een leiderschap assessment.

Wil je weten of er een match is tussen deelnemer en functie/organisatie? Een selectie uitspraak is mogelijk.

 

Het assessment is een objectieve nulmeting en biedt helder inzicht in waar de medewerker nu staat en waar ruimte voor ontwikkeling ligt, in relatie tot de context. Centraal staat: reflectie, opdoen van inspirerende leerervaringen en veel mogelijkheden om te experimenteren met verschillend gedrag. Het assessment is geen losse interventie maar de start voor verdere ontwikkeling. Het driegesprek met deelnemer en opdrachtgever na het assessment zorgt voor borging van de ontwikkeling in de praktijk. De werkwijze is persoonlijk, spiegelend en wanneer nodig constructief confronterend en kritisch.

Voor elk assessment geldt:

 • Inzicht in ontwikkelpotentieel, capaciteiten, drijfveren, talenten en ontwikkelthema’s

 • Een rapportage van bevindingen en persoonlijke ontwikkel adviezen

 • Aan te vragen voor elk niveau binnen de organisatie

 • Intakegesprek met de opdrachtgever: klantvraag en werkcontext zijn altijd leidend

 • Afhankelijk van de vraag verschilt het programma, de duur en het tarief

 • Een driegesprek met opdrachtgever en deelnemer om de rapportage door te nemen en te bespreken hoe de ontwikkeling zo optimaal mogelijk geborgd kan worden in de praktijk

Heb je een vraag of wil je er  meer over horen? Ik hoor graag van je.

Professional

 • Je wilt het ontwikkelpotentieel van een medewerker scherp in kaart laten brengen.

 • Je wilt inzichtelijk krijgen hoe de medewerker zijn talenten kan versterken en waar de grootste winst te behalen valt op het gebied van ontwikkeling.

 • Afbreukrisico voor een mismatch verlagen? Een selectie uitspraak is mogelijk.

Leiderschap

 • Je wilt inzicht in het leiderschapsprofiel en het aanwezige (door)-groeipotentieel van een leidinggevende

 • Je wilt het leiderschap van een leidinggevende versterken en concrete tips en adviezen om dit potentieel tot uiting te laten komen

 • Afbreukrisico voor een mismatch verlagen? Een selectie uitspraak is mogelijk.

 

Diepgaand reflecteren. Ervaren door te experimenteren. Persoonlijke adviezen voor duurzame ontwikkeling. 

_40A8284©2024 katja mali fotografie .jpg

Het ontwikkelpotentieel maak ik inzichtelijk door het volgende in kaart te brengen:

 • Aanleg, motivatie, talenten

 • Bereidheid en vermogen tot zelfreflectie

 • Durf en vermogen om met verschillend gedrag te experimenteren

Kwaliteitsborging

Als Arbeids- en Organisatiepsycholoog ben ik lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en werk ik volgens de NIP-beroepscode (klik logo voor toelichting) en AVG-richtlijnen. Ik ben opgeleid als assessmentpsycholoog bij GITP, het top 3 HRD adviesbureau van Nederland. Sinds 2017 voer ik assessments uit, van professional tot en met directieniveau. Specifiek heb ik jaren ervaring in het uitvoeren van partner assessments voor verschillende partnerorganisatie en ik ben goed bekend met de complexiteit van matrix organisaties. Als assessmentpsycholoog was ik naast de uitvoering ook verantwoordelijk voor het opzetten en leiden van grote assessmenttrajecten en heb ik nauw samengewerkt met opdrachtgevers. 

Ik hecht veel waarde aan de validiteit en betrouwbaarheid van de testen die ik inzet. Daarom zijn de belangrijkste testen die ik inzet positief beoordeeld door De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN), het instituut in Nederland dat o.a. psychologische instrumenten op kwaliteit controleert.

NIP_beeldmerk_Psycholoog_rgb-195x300.png

Live en online

Beide opties zijn mogelijk. Mijn voorkeur ligt bij live assessments, echter in deze tijd van veel online samenwerken kan het voor sommige functies juist de voorkeur hebben het assessment online te doen of een combinatie van de twee.

Hybride uitvoering

Mijn kantoor is in Amsterdam. Heeft het uit praktische overwegingen de voorkeur om een assessment, coaching of training op een andere locatie in Nederland uit te voeren, dan behoort dat tot de mogelijkheden. In afstemmening zorg ik voor een hybride werkplek. 

Assessmenttrajecten

Ervaring met  grotere en complexe assessmenttrajecten. Deze voer ik uit met een vast team van senior assessmentpsychologen uit mijn netwerk.

 

Ook zijn Engelstalige assessments mogelijk. 

Creatieve
Assessmentvormen

Heb je een vraag waarvan je niet zeker weet of deze ertussen past, dan hoor ik graag van je. Ik heb in het verleden intensief samengewerkt met opdrachtgevers waarbij we tot verschillende creatieve assessmentvormen zijn gekomen, waarbij kwaliteit en deelnemer beleving altijd leidend waren.

bottom of page