top of page
Werkwijze en expertise

Een veilige setting creëren is van groot belang voor een kwalitatief goed assessment. Dit probeer ik te bewerkstelligen met mijn persoonlijke, nieuwsgierige en toegankelijke manier van contact maken. Vanzelfsprekend vind ik  het belangrijk om de deelnemer te waarderen en te zien zoals deze is. Daarnaast ben ik kritisch, scherp en spiegelend - altijd met respect. Naderhand heeft de deelnemer altijd recht op toelichting op de eindrapportage. Deze zal alleen bij toestemming worden gedeeld met de opdrachtgever. Na het assessment ontvangt de deelnemer een evaluatieformulier voor het geven van feedback.

Kwaliteitsborging
NIP_beeldmerk_Psycholoog_rgb-195x300.png

Als Arbeids- en Organisatiepsycholoog ben ik lid van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Ik werk volgens de NIP code (zie website voor toelichting) en AVG richtlijnen. Ik heb ervaring in het uitvoeren van assessments van professional tot en met directieniveau, waarin ik nauw samen heb gewerkt met opdrachtgevers.

Ik hecht grote waarde aan de validiteit en betrouwbaarheid van de testen die ik inzet. De belangrijkste testen die ik inzet zijn door De Commissie Testaangelegenheiden Nederland (COTAN - het instituut in Nederland dat o.a. psychologische instrumenten op kwaliteit controleert) positief beoordeeld. 

bottom of page